Dear visitor, we’re working on a new website. Coming soon!

projects books text cv publications contact

Kunstopdracht Hans van Houwelingen / Sans Souci
Nieuwbouwwijk De Beljaart gemeente Dongen

 

De Beljaart is een nieuwbouwwijk aan de noordwestzijde van Dongen, met het karakter van een aangename, aantrekkelijke en duurzame woonwijk. In de wijk worden de komende jaren ruim 800 woningen gerealiseerd. Het stedenbouwkundig plan voorziet in een groen hart, de zogenaamde groene long. Dit is een langgerekte zone die tussen twee stichten is gesitueerd, met een breedte van ca 90 meter en de totale lengte van circa 600 meter, met daarin mogelijkheden voor spelen en recreëren. De openbare ruimte wordt ingericht als een park, waarbij een grote mate van diversiteit aan alle bewonersgroepen in dit gebied een prettig verblijf garandeert. Conform de beleidslijnen van de cultuurnota Dongen is voor De Beljaart in de groene long een integraal kunstproject ontworpen, dat inspeelt op het recreatieve gebruik van deze parkachtige omgeving.

 

De Beljaart was vroeger het gebied waar de grens lag tussen de Baronie van Breda en het Graafschap Holland. De grensafscheiding werd De Beljaart genoemd. In dit gebied leefden de mensen zonder zorgen (sans souci), want men betaalde noch bij de één noch bij de ander belasting. Het eeuwenoude verleden van de streek dient als inspiratiebron voor het ontwerp van de nieuwe De Beljaart. Vier authentieke stichten - paden langs boerenkavels van waaruit de ontginning van het land plaatsvond - vormen een beeldbepalend matrix, waardoor vier lange rechte straten ontstaan waar de huizenblokken af en toe verspringen. Open ruimtes tussen de bebouwing bieden zichtlijnen en doorkijkjes naar de omgeving.

 

De groene long levert de zuurstof om de wijk te laten ademen. Optimaal is het gebruik van het park bij mooi weer. Artists impressions in de brochures bij nieuwbouwprojecten tonen meestal een zonovergoten omgeving, met mensen die volop genieten in de schaduw van prachtige bomen, maar vaak gooit het weer roet in het eten van het mediterrane ideaalbeeld voor de inrichting van een Nederlands omgeving. Het ontwerp voor een integraal kunstwerk voor De Beljaart speelt hier op in, sans souci. Het ontwerp bestaat uit twee stenige pleinen in de groene long die als elkaars pendant kunnen worden gezien. Overeenkomstig is hun bakstenen unieke bestratingspatroon, dat op beide pleinen gelijk zal zijn. Onderscheidend is hun relatie tot het weer. Het ene plein rekent op het mooie weer, waar de bezoeker op een bankje rustig een boek leest, een wandelaar passeert en kinderen tot spelen worden verleid. Op het andere plein regent het simpelweg altijd. Een sproeiende, spuitende, druppende fonteinachtige constructie zorgt voor permanente regen. Bij mooi weer een fascinerende enorme douche voor kinderen, bij slecht weer de bevestiging van weer zo'n druilerige Nederlandse dag. Dit plein gaat op in de aantrekkelijke somberheid van een regenachtige dag alsook op het plezier tijdens een zonovergoten zomer, met wat geluk bevestigd door een regenboog.

 

Met betrekking tot het weer is de inrichting van de openbare ruimte vaak niet veel meer dan het aanbrengen van een vrolijk accent, of anders gezegd, het camoufleren van misère. Een welbewuste regenbui is in staat de stedelijke omgeving en zelfs de ontwikkeling van de stedelijke cultuur te beïnvloeden. De Beljaart voldoet aan alle voorwaarden om, door middel van een permanente regenbui, aan stedelijkheid te winnen. Gezien de zekere onvoorspelbaarheid van het klimaat ligt hier een goede mogelijkheid om een meervoudige slag te slaan.