Dear visitor, we’re working on a new website. Coming soon!

projects books text cv publications contact

IAMAI / Hans van Houwelingen oktober 2008

 

Gebodsbord / verbodsbord / genotsbord

 

Het kunstproject IAMAI is gelanceerd om ongeziene en onbenutte mogelijkheden van de A1 en de landschappen waarin hij is aangelegd te onderzoeken. Er wordt gekeken hoe branding van deze snelweg een positief effect kan hebben op zijn imago.

 

Eerst en vooral moet worden geconstateerd dat Nederland automobiel is en dat ook wil blijven. De infrastructuur vormt het hart van de economie. Geen mens kan bezwaar hebben tegen het bestaan van de snelweg. De auto is de onmisbare trots van vele mensen. Hij is het meest geprezen verlengstuk van onze materiële identiteit. Zijn stralende imago staat evenwel in schril contrast met die van de snelweg, die steevast kan rekenen op een grote mate van publieke afkeuring; files, opbrekingen, vervuiling etc. We maken volop gebruik van de snelweg maar niemand wil hem horen of zien.

 

De vraag is hoe het imago van de A1 te verbeteren. Dit hoeft niet per definitie in de probleemoplossende sfeer te worden gezocht; de aandacht hoeft niet persé gericht te zijn op het veranderen van de snelweg. We kunnen ook veranderen hoe we denken dat we hem zien. Antwoorden schuilen eerder in de beïnvloeding van het psychologische snelweglandschap, dan dat er winst zit in de manipulatie van het daadwerkelijke landschap. Dit project biedt een goede mogelijkheid voor een experiment om snelweg-schoonheid te bevorderen door een aangename beleving van de A1 te veroorzaken.

 

Uw rijcomfort op deze weg wordt aangegeven met genotsborden. Als we er eens niet meer vanuit zouden gaan dat een snelweg te allen tijde voor al het aanbod aan verkeer goede doorstroming moet bieden, maar ons verwend voelen wanneer dat zo is, dan maken we de schaarste sexy. Als een Michelinsysteem wordt het ontbreken van files of ander oponthoud gewaardeerd en met sterren aangegeven. De negatieve boodschap die normaal gesproken op de matrixborden wordt gelezen verandert in een positieve: deze snelweg is in orde zodat U heerlijk kunt doorrijden.

 

Mobiliteit is een recht. Rijkswaterstaat draagt zorg voor de vrijheid van de burger om mobiel te zijn. Met behulp van een reclamecampagne over deze nieuwe verkeers-assesoire  zal de automobilist meer gestalte geven aan het gevoel van vrijheid die hij van zijn mobiliteit ondervindt.

 

Tot nu toe is snelweg de poetslap die de auto glans moet geven. Dat verandert als Rijkswaterstaat zich bilateraal gaat verhouden tot de auto-industrie. Optimale glans wordt de minimale eis die Rijkswaterstaat aan zijn gebruiker stelt. Genotsborden garanderen dat.