Dear visitor, we’re working on a new website. Coming soon!

projects books text cv publications contact
In Nederland is Hans van Houwelingen bekend door zijn eigenzinnige visie op, en voorstellen voor kunst in de openbare ruimte. Zijn ideeën roepen vrijwel altijd discussie op, en daar is het hem ook om te doen. In zijn visie is kunst politiek omdat ze maatschappelijke ontwikkelingen kan beïnvloeden. Hans van Houwelingen werkt graag in opdrachtsituaties in de "echte", door economische, sociale, politieke belangen bepaalde werkelijkheid. Zijn werk doet zich voor als "ouderwetse" kunst-in-opdracht, maar heeft als kern altijd een typische kunstenaarsgedachte. Juist het werk van Hans van Houwelingen maakt duidelijk dat een kunstenaar autonoom moet zijn om te komen tot een intelligente artistieke visie op maatschappelijke veranderingen. Deze "opdrachtkunstenaar" begeeft zich inmiddels meer dan twintig jaar in de Nederlandse polder-overleg-cultuur, en zingt daar zijn deuntje. In het in deze expositie opgenomen werk, zien we hoe temperamentvol ons land eigenlijk is, als het niet beschermd zou worden door dijken en polders. Het schaalmodel dat de permanente dreiging van de zee verbeeldt door wateroverlast te veroorzaken met water dat over de rand op de vloer stroomt, is ook een zelfportret van deze kunstenaar. Zelf veroorzaakt hij in het polder-overleg immers zeer graag wat stormachtigheid.

Mark Kremer