Dear visitor, we’re working on a new website. Coming soon!

projects books text cv publications contact
‘Brug te ver'
Fort aan de Uppelschen Dijk

 
Het 19e eeuwse militaire fort Altena bevindt zich in deze tijd in een paradoxale omstandigheid. De ligging, waarin het fort zich zoveel mogelijk aan het zicht onttrekt, moet om historische reden gewaarborgd blijven terwijl het tegelijkertijd de aandacht moet trekken van de hedendaagse automobilist, die op de dwars door het fort aangelegde snelweg A27 raast.
De rigoureuze doorsnijding van het fort kan niet ongedaan worden gemaakt, de A27 moet in de nabije toekomst zelfs worden verbreed. Het rechtvaardigt de keuze om deze bizarre ingreep juist te accentueren. Dit ontwerp is erop gericht de doorsnijding van fort voelbaar te maken, de historiciteit van het fort te waarborgen en belangrijke knelpunten op te lossen.

Beide doorsneden delen van het fort moeten zichtbaar en herkenbaar zijn om de gevolgen van het mes van de A27 na te kunnen voelen. Dat is in de huidige situatie niet het geval. Het westelijk deel van het fort- het afgesneden stuk- is op dit moment niet meer dan een verscholen waterpoel met wat bossage. 

De ontwikkeling van het westelijk deel van het fort boekt winst op meerdere fronten. Inrichting van dit deel als moderne entree van het oude fort maakt het snijvlak tussen twee fortdelen, als ook tussen twee tijdsgewrichten, zichtbaar. Via een ‘militaire' brugverbinding over de A27 betreedt de bezoeker het oude oostelijke fortdeel in een schitterend historisch panorama. De historische ligging wordt hersteld en het fort zal zijn  topografische identiteit, Fort aan den Uppelschen Dijk, weer aannemen.
Naast een stellige betekenisgeving worden een reeks hardnekkige praktische en logistieke knelpunten terloops opgelost. Bereikbaarheid, openbaarvervoer, parkeergelegenheid, fiets en voetgangers-vriendelijkheid, ontlasting Griendbos, ontlasting van het oude fort van toeristische bijzaken, zijn in de huidige situatie problematisch en staan een goede exploitatie in de weg. Met een verplaatsen van de entree naar het westelijk fortdeel verdwijnt deze problematiek.
Kortom een plan voor een spannende beleving en een stevige ligging.