Dear visitor, we’re working on a new website. Coming soon!

projects books text cv publications contact
Bijeenkomst 4 april Kasteel Coevorden.

Het Kasteel in Coevorden - nu in gebruik als raadszaal, vergaderzalen e.d. - wordt omgebouwd tot een chateauhotel in combinatie met het aanpalende Landschrijvershuis en een 17e eeuws pakhuis  ‘'de Vlijt' aan de overkant van de weg.

Het kasteel is een zg mottekasteel en is dus gelegen op een verhoging, de Weeshuisweide. Een stedenbouwkundige ingreep zorgt ervoor dat deze motte weer meer zichtbaar wordt gemaakt en het gebied een passende uitstraling krijgt.
Deze Weeshuisweide ligt aan de achterkant van het kasteel, een deel van de ruimte is niet meegenomen in het herstellen van de historische context maar is bedoeld als terras met serre.
Opgave is het ontwerpen van een serre die spoort met de eisen van monumentenzorg, het terras en het maskeren van de disharmonie met de omgeving.

Aan de voorkant van het kasteel is nu een rommelig pleintje waarvoor stedenbouwkundige voorstellen zijn ontwikkeld om tot kwaliteitsverbetering te komen.

Rest de tocht van kasteel naar de Vlijt; een nu nog ontbrekende verbinding.

Vraag is hoe door middel van beeldende kunst ingrepen deze 3 gebieden een kwaliteitsimpuls kunnen krijgen die de meute om laat rijden vanuit een marketing belang maar vooral ook van een cultuurbelang. Trefwoorden zijn: historie, archeologie, verbinding en kwaliteit.

De afspraak is dat Jos Wijland, eigenaar chateauhotel, Shyam Khandekar, coördinerend stedenbouwkundige, Moniek Toebosch, directeur Dasarts Amsterdam, Hans van Houwelingen, beeldend kunstenaar, Frank Mandersloot, beeldend kunstenaar en Ritsaert ten Cate, beeldend kunstenaar en Henk Everts, beleidsmedewerker cultuur Coevorden, samen komen om op basis van locatie en trefwoorden te komen tot richting gevende uitspraken over beeldende kunst in brede zin.

We treffen elkaar 4 april om 16.00 uur in het kasteel in Coevorden om de locatie te bekijken en vertrekken dan naar de Havixhorst in de Wijk waar we voor, tijdens en na een goed maaltijd met elkaar te spreken over de vraag.
 Volgens mij is de toon van de bijeenkomst gezet door het feit dat Moniek Toebosch, Hans van Houwelingen, Frank Mandersloot en Ritsaert ten Cate bereid zijn om voor een mooie maaltijd en een nacht prima bedrust op het Drentse platteland naar het noorden te komen en Shyam Khandekar zijn bijdrage ziet als maatschappelijk ondernemerschap. Wanneer we dat vasthouden en ons beperken tot inhoud moet er iets moois kunnen ontstaan.

Vriendelijke groet,
Mede namens Jos Wijland,

Henk Everts