Dear visitor, we’re working on a new website. Coming soon!

projects books text cv publications contact

Folly/Vol
Hoofddorp, 2002

De Fruittuinen werd door De Woonmaatschappij in Hoofddorp aangemerkt als een geschikte locatie voor het maken van een ‘folly’; een onbemand beeld van de ideale woning. In deze folly benadrukt Hans van Houwelingen de gespannenheid tussen privaat en publiek belang, die de groeigemeente Hoofddorp als ideale vestigingslocatie typeert.
Het werk is ontworpen voor de tentoonstelling ‘Pioneri Con Tutti’ en gaat in op de politieke waan van de dag en de parlementsverkiezingen van 2002. De verkiezingsaffiches, geflankeerd door een kanon, op een eiland van bouwpuin suggereren enerzijds het vrije democratisch spel, maar brengen anderzijds de radikale leuzen van nieuw-rechts over een Nederland dat ‘vol’ is en tegen vreemdelingen beschermd moet worden in herinnering. Pim Fortuyn, die vanaf de achterkant toekijkt, werd tijdens de tentoonstellingsperiode, op 6 mei 2002, om politieke redenen vermoord.

Bron: tekst catalogus, 2002 / Max Bruinsma, 2004