Dear visitor, we’re working on a new website. Coming soon!

projects books text cv publications contact

De Fenomenale Weg
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2002

Voor dit project, in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat uitgevoerd door Bureau Venhuizen en SKOR, kregen drie kunstenaars de opdracht een visie te geven op ongeziene en onbenutte mogelijkheden die sluimeren in de confrontatie van snelwegen met de landschappen waarin ze zijn aangelegd.
Eerst en vooral moet geconstateerd worden dat geen mens bezwaar kan hebben tegen het bestaan van de snelweg. Nederland is automobiel en wil dat ook blijven. De auto is
de onmisbare trots van ieder huishouden of bedrijf. Zijn stralende imago staat echter in schril contrast met dat van de snelweg, die steevast kan rekenen op een grote mate van publieke afkeuring. We maken volop gebruik van de snelweg maar niemand wil hem horen of zien.
Op welke wijze een weg, vanuit het landschap bezien, meer schoonheid genereren kan, is de vraag die wordt gesteld. We hoeven echter het landschap of de snelweg niet ingrijpend te veranderen, maar moeten veranderen hoe we denken dat we ze zien.
Antwoorden schuilen eerder in de beïnvloeding van het psychologische snelweglandschap, dan dat er winst te halen is uit de manipulatie van het daadwerkelijke landschap. Deze opdracht biedt daarom een uitgelezen mogelijkheid voor het ontwikkelen van propaganda voor een beter aanzien van de snelweg en haar schepper: Rijkswaterstaat!


Bron: Hans van Houwelingen, toelichting ontwerp ‘de fenomenale weg’, 2002uw rijcomfort op deze weg wordt gekwalificeerd met 4 sterren Als we er eens niet meer vanuit zouden gaan dat een snelweg te allen tijde voor al het aanbod aan verkeer goede doorstroming moet bieden, maar ons verwend voelen wanneer dat zo is, dan maken we de schaarste sexy. Als in een Michelinsysteem wordt op ieder moment van de dag het wegdek, het weer, de files en het al dan niet ontbreken van ander oponthoud gewaardeerd en met sterren aangegeven.

dalurenkorting Dat we voor het gebruik van de snelwegen moeten gaan betalen staat vast. Gedurende de spits is autorijden duurder dan daarbuiten. De acceptatie van deze maatregel wordt groter wanneer de automobilist voordeel behalen kan. Oftewel, u krijgt een behoorlijke korting op reizen tijdens de daluren.

modulair wonen Geluidsschermen behoeden het landschap voor de overlast van de weg. Voor de automobilist is het vrije zicht op het cultuurlandschap en de verworvenheden van de architectuur daarbinnen verdwenen. In het voorstel modulair wonen krijgt de automobilist dat terug. Geluidsschermmodules met afbeeldingen van hoogwaardige architectuur sturen de automobilist met grote snelheid door zijn eigen wenslandschap. Wonen aan de snelweg krijgt een nieuwe dimensie.

bioduct Altijd wordt er van uit gegaan dat nieuwe infrastructuur ten koste gaat van het landschap. Dit wordt anders indien bij infrastructurele vernieuwing, compensatielandschap een ambitie is. Het ‘Bioduct’ maakt het verkeersknooppunt een integraal landschapsknooppunt.

branding Mobiliteit is een recht. Rijkswaterstaat draagt zorg voor de vrijheid van de burger om mobiel te zijn. Door uitvoerige reclamecampagnes zou eenieder bij het zien van het Rijkswaterstaatlogo gestalte aan zijn gevoel van vrijheid moeten kunnen geven.

blauwe route Als in de snelwegomgeving het fenomeen energie en continuïteit wordt gethematiseerd, ontstaan er bijzondere gebruiksmogelijkheden. De blauwe route met synchroon draaiende windmolens in de middenberm benadrukt een dynamische en zelfbewuste samenleving. De blauwe route is een daadwerkelijk te realiseren voorbeeld van beleidsmatige peptalk.

blauwe vogel Langs de snelwegen worden we attent gemaakt, zoniet gewaarschuwd voor van alles. Op een Michelin kaart staat aangegeven wanneer een bepaalde weg als mooi beschouwd mag worden. De Blauwe Vogel waarschuwt ons wanneer er van natuur sprake is.

trotse weg De auto is het hoogstgeprezen verlengstuk van onze materiële identiteit. De snelweg daarentegen is slechts de poetsdoek die de auto glans moet geven. Rijkswaterstaat moet zich bilateraal verhouden tot de auto-industrie. Optimale glans is de minimale eis die Rijkswaterstaat aan zijn gebruiker stelt.