Dear visitor, we’re working on a new website. Coming soon!

projects books text cv publications contact

Concept beeld Piet Mondriaan
Ontwerp Hans van Houwelingen

In het Mondriaanhuis dat met de achterzijde aan het Schelvissteegje ligt is Piet geboren. Omdat Mondriaan hier als kind heeft rondgelopen is een beeld van hem ontworpen dat betrekking heeft op het kinderwinkelcentrum. Het legt relatie tussen Mondriaan, als mens en de belevingswereld van een kind.

Techniek:
Het beeld is gemaakt op basis van een foto van Mondriaan als volwassen man. Deze foto is geëtst (d.m.v. laser, zuur of frees) op een roestvrijstalen plaat die op de contour van de foto is uitgesneden. Het geheel is op een as gemonteerd en zo gebogen dat het gaat draaien in de wind. Te denken valt aan het type windmolentje dat bekend is van benzinestations. Het beeld is ongeveer tweeënhalve meter hoog en zeventig centimeter breed. Om ervoor te zorgen dat het bij harde wind niet te snel gaat draaien is een vertraging aangebracht.

Inhoud:
Mondriaans beeld is zo geplaatst dat hij als het ware vanaf de zijkant naar het winkelcentrum staat te kijken hoe de tijd zich heeft ontwikkeld. Als oude man kijkt hij naar plek waar hij zelf speelde en ziet hoe ook de belevingswereld van kinderen veranderd is. Het ontwerp van het Drakennest zou nooit uit het brein van Mondriaan hebben kunnen ontstaan, maar is wel een gevolg van een vormgevingevolutie waar hij aan de basis van heeft gestaan. Hij legt zich bij de situatie neer en draait gewillig in de wind, zoals een opa zich neerlegt bij zijn levenslot en zich inleeft in de wereld van zijn kleinkind.
Het beeld beweegt door de wind en is leuk om naar te kijken, maar tevens laat het een mens zien die, oud en wijs geworden, de tijd laat prevaleren boven het rigide artistieke concept. De op ideologie gebaseerde vormgeving die in modernistische tijden gestalte aan de vrijheid gaf is welhaast verdwenen. Het is steeds belangrijker geworden dat mensen zich thuis voelen in een omgeving, ongeacht elke definitie van de waarheid. Bij dit ontwerp is er daarom geen sprake van een omgeving die recht doet aan het werk van Mondriaan, maar een monument van de kunstenaar Mondriaan dat recht doet aan zijn omgeving.