Dear visitor, we’re working on a new website. Coming soon!

projects books text cv publications contact

NL

Monument bank
Amersfoort, 2001

U zult maar dood gaan of al gestorven zijn.
Niets garandeert de oprichting van uw monument.
Laat de herinnering aan u niet over aan de willekeur van anderen!
Voor 500 Euro verzekert u zichzelf of een ander tegen het spookbeeld van de vergetelheid.
De beste zitbank voor de openbare ruimte – ontworpen door Friso Kramer – is te duur en wordt zelden gebruikt. Voor de collectie Beelden van Banken wil ik geen nieuwe bank toevoegen aan het keur van banken dat reeds bestaat, maar van Kramers bank een monument maken. Een ieder kan ruimte kopen op de rugleuning van een Kramerbank om de herinnering aan zichzelf (of anderen) in de toekomst veilig stellen.
Dit door de dood gefinancierde plan maakt het de gemeente Amersfoort mogelijk de openbare ruimte te voorzien van een kwalitatief hoogstaand product.

Bron: Brochure tgv. tentoonstelling ‘In opdracht vervaardigd: Beelden van Banken’, Bureau Kunstopdrachten van De Zonnehof, Centrum voor Moderne Kunst, Amersfoort 2001
Noot: Vanuit het bureau kunstopdrachten van De Zonnehof, centrum voor moderne kunst, is onderzoek gaande naar de mogelijkheden van het opbouwen van een collectie kunstenaarsbanken in de openbare ruimte van Amersfoort.

ENG

Monument Bank

Imagine you’re dying or already dead.
Nothing guarantees your monument to be raised.
Don’t let your memory depend on others’ whims!
For 500 Euros you protect yourself or someone else against the horror of oblivion.
The best long seat for public space – designed by Friso Kramer – is too expensive and rarely used. For the collection ‘Images of Banks’ I don’t want to add another bench to the already existing variety, but make Kramer’s long seat into a monument. Everyone can buy space on the back rest of one of Kramer’s benches to safeguard the memory of oneself (or someone else) for the future.
This plan, financed by death, allows the Amersfoort municipality to provide public space with a high-quality product.

Source: brochure of the exhibition ‘Made by Commission: Images of Banks’, Art Commissions Bureau, De Zonnehof Centre for Modern Art, 2001
Note: The arts commissioning bureau of De Zonnehof, centre for modern art, has started an investigation into the possibilities of building a collection of artists benches in the public space of Amersfoort.