Dear visitor, we’re working on a new website. Coming soon!

projects books text cv publications contact
De Dorpskerk / Hot Air Hoeksche Waard
Hans van Houwelingen / 1998

De Dorpskerk is een half uur durende film van Hans van Houwelingen over de ontdekking van de Hoeksche Waard, gemaakt in het kader van de manifestatie AIR- Zuidwaarts/Southbound.
In de kleine gemeenten van de Hoeksche Waard is door de verstrengeling van culturele, religieuze en politieke krachten, de aloude scheiding tussen kerk en staat minder evident dan in de grote steden. In deze film staat de vraag centraal hoe de dorpskerk zich voorbereidt op een toekomst waarin meer mensen met andere culturele en religieuze achtergronden zich in de Hoeksche Waard gaan vestigen. De drie predikanten van de protestantse dorpskerk van Oud Beierland buigen zich over de toenemende spanningsvelden tussen de eigen bevolking, de kerk en de vreemdelingen.