Dear visitor, we’re working on a new website. Coming soon!

projects books text cv publications contact

Amsterdam 19-8-98

Geachte Droomfonteincommissie,

Enige jaren geleden liep ik met het idee rond om bij noodzakelijke bezoeken aan Nederlandse steden, stadjes en dorpen, fonteinen te fotograferen. Niet omdat ze een mooie passende functie innemen in de Nederlandse stedenbouw, maar omdat de meeste fonteinen blijk geven van een genadeloze truttigheid en op zijn minst de suggestie wekken uit compromissen te zijn ontstaan. Kort na het realiseren van een fontein in Nederland is de euforie in de meeste gevallen snel verdwenen en worden fonteinen geteisterd door een gebrek aan onderhoud. Het gevolg is dat de meeste! fonteinen in Nederland niet of slecht werken.
De Markt van Middelburg zoals u die in uw brief zo filmisch omschrijft doet veronderstellen dat hier sprake is van een perfecte stedelijke omgeving waarin een fontein volledig tot zijn recht zal komen. Echter feitelijk vult de fontein een lege plek die is ontstaan sinds er op de Markt geen auto’s meer mogen staan. Men vindt de Markt, vooral in de winter, een kale lege vlakte en de pleinactiviteiten wegen niet op tegen de parkeerproblemen. De frustratie hierover bij de bevolking en de middenstand vraagt om aandacht. De gemeente Middelburg heeft ertoe besloten deze situatie enigszins te verdoezelen met een fontein, een droomfontein zelfs.
Toch zijn het niet de marktkramen die zich straks prachtig in cirkels of kwadranten rondom deze nieuwe stedelijke trots zullen formeren, maar zal de fontein zich moeten voegen in een nauwe strook die de marktmeester binnen zijn krappe schikking weet te vinden. Het beschikbare budget staat eveneens nauwelijks toe echt een droom te realiseren. Maar bovenal doet ons natte en kille klimaat ontwaken uit mediterrane droom waarmee de pleinen van Barcelona of Florence ons inspireren.
Ik doe daarom een voorstel dat zich richt op de droom van Middelburg om zich vooral als een middeleeuwse stad te profileren. Mijn voorstel is de hemelwaterafvoer van het stadhuis in oude glorie herstellen door de gotische waterspuwers weer dienst te laten doen. In tegenstelling tot de verkoeling die men bij fonteinen zoekt in warme streken, is deze fontein een prachtige lofzang op ons natte klimaat. Als tijdens een regenbui de waterstraaltjes op de straat kletteren zal menigeen in melancholie de geschiedenis van de stad ervaren. Het stadhuis huilt van ontroering, ik droom met u mee.

Vriendelijke groetenBron: Brief aan de commissie die opdracht gaf een ‘droomfontein’ te ontwerpen voor de Markt in Middelburg
Middelburg / Markt / Stadhuis