Dear visitor, we’re working on a new website. Coming soon!

projects books text cv publications contact
Individual Religious Acts / Begane Grond / Utrecht
Lord Lovers / Hans van Houwelingen / 1997


Video over het Katholicisme in de kunst.
Katholieke opgevoede kunstenaars hechten veelal meer waarde aan de vorm van het geloof dan aan de relatie met God.

stills: kunstenaar Thierry de Cordier en priester Jan Haen.