Dear visitor, we’re working on a new website. Coming soon!

projects books text cv publications contact

Blik
de Vleeshal, Middelburg 1996

De omstandigheden buiten het reguliere kunstcircuit verschillen meestal nadrukkelijk met die van erbinnen. De laatste jaren heb ik de aandacht gericht op de betekenis die kunst kan hebben in concrete maatschappelijke situaties. Daarin een weg vinden om een artistieke daad te stellen is veelal mijn doel geworden; ik heb een te grote bemoeizucht om zorgeloos in de pas te lopen van de artistieke conventies ten aanzien van het vrije kunstenaarschap en de tentoonstellingsruimte. De Vleeshal in Middelburg heeft mij uitgenodigd om deze attitude juist binnen museummuren te laten blijken.*
In deze paradoxale omstandigheid wil ik het museum niet – zoals voor de hand ligt – misbruiken als een vrijplaats voor elders niet te verdedigen maatschappelijk engagement; geen l’engagement pour l’engagement. Ik wil het museum op een conventionele manier zien en tonen, als een plaats in de stad voor kunstwerken, maar ook onderzoeken hoe het in die hoedanigheid een politieke positie in kan nemen.
Negen maquettes, in ruime zin des woords, nemen verschillende aspecten van de stad Middelburg onder de loep. Ze vestigen met name de aandacht op ontwikkelingen
die het gevolg zijn van de historiserende restauratie van het in de tweede wereldoorlog verwoeste stadscentrum en het daarmee gepaard gaande politieke beleid.
 ‘Blik’ is de titel van deze tentoonstelling, die een beeld van de stad tekent zoals dat alleen met beeldende kunst kan. Naar ik hoop een model van de manier waarop beeldende kunst zich met politiek kan inlaten.


Bron: Hans van Houwelingen, subsidieaanvraag Fonds Beeldende Kunst, Vormgeving en Bouwkunst, Amsterdam 1996
 *In BLIK geeft Hans van Houwelingen een visie die zich laat lezen als een correctie van
het politiek gekoesterde zelfbeeld van de stad.
Er worden aspecten verbeeld die deel uitmaken van haar nog levende geschiedenis zoals het bombardement aan het begin van de tweede wereldoorlog en aspecten die haar plaats
in het heden bepalen zoals de dreiging van het water, haar toeristische presentatie en haar worsteling met haar eigen ontwikkeling.
De middelen die hij hiervoor gebruikt zijn ontleend aan het idioom van de beeldende kunst, de reclame, de publieke voorlichting en het themapark. Door zijn versnijding van deze middelen en door ze te verweven met autobiografische elementen is de tentoonstelling BLIK de getuigenis van een artistieke ervaring van de stad. En in haar presentatie een voorstel tot herformulering van de gegeven (politieke en artistieke) modellen.

Bron: tentoonstellingspersbericht door Lex ter Braak, directeur de Vleeshal, 1996