Dear visitor, we’re working on a new website. Coming soon!

projects books text cv publications contact

Koeien denken heel diep na
Den Bosch, 1994

Dwars op de grote winkelpromenade in het centrum van Den Bosch, staat aan het eind van een nauw doodlopend straatje de Prekerspoort. Ooit gaf deze poort toegang
tot een klooster, maar tegenwoordig is het de entree van het theater Artemis.
Het klooster is reeds lang verdwenen, wat eigenlijk ook het geval is met de poort die er nog staat. Een naoorlogs metselwerk, met daarin de tekst ‘Prekerspoort’ gebeiteld, wekt de suggestie van een waardevol restant uit het verleden, maar is niets anders dan een vals decor van het zich als historische stad verkopende ’s Hertogenbosch.
 ‘Koeien denken heel diep na’ is de titel van een door monumentenzorg gebouwde gespiegelde replica van deze poort, die boven op de andere staat. In deze poort staat
 ‘Artemis’ geschreven, de naam van het theater dat erachter is gehuisvest. De honden aan de zijde van deze jachtgodin lijken op de waterspuwende honden aan de dakgoot van de Sint-Jan.
Niets in dit straatje is wat het voor de stad wil zijn, behalve het theater, dat zich moet bedienen van coulissen om het effect te bereiken dat het beoogt.

Bron: Hans van Houwelingen, toelichting ontwerp ‘Koeien denken heel diep na’, 1993