Dear visitor, we’re working on a new website. Coming soon!

projects books text cv publications contact
[ back ]

info NL

Voorwoord:

Deze publicatie werd uitgegeven in het kader van de internationale beeldende kunst-tentoonstelling Sonsbeek 2008, in park Sonsbeek in Arnhem. De inhoud bestaat uit een essay van Prof. dr. Frits Berends, emeritus hoogleraar theoretische natuurkunde aan de Universiteit Leiden, over de beroemde fysicus Hendrik Antoon Lorentz. Voorts kunt u een toelichting lezen op mijn bijdrage aan deze tentoonstelling: een permanente historische update van het Rijksmonument ter nagedachtenis aan Hendrik Antoon Lorentz. Dan is er de namenlijst van wetenschappers die aan het monument van Hendrik Antoon Lorentz worden toegevoegd en een verantwoording voor de keuze van die namen. Tot slot zijn van alle honderd tweeënveertig wetenschappers, wiens naam op het monument verschijnen, korte biografieën verzameld. Hiertoe zijn algemeen toegankelijke bronnen gebruikt, waarbij de juistheid van informatie niet is gegarandeerd. Deze tekstjes zijn bedoeld om lichtelijk een achtergrond te schetsen, zonder wetenschappelijke pretentie.

Hans van Houwelingen

info ENG

Foreword:

This book was published under the auspices of the international sculpture exhibition Sonsbeek 2008 in Sonsbeek Park, Arnhem. It comprises an essay by Frits Berends, professor emeritus in theoretical physics at the University of Leiden, about the famous physicist Hendrik Antoon Lorentz. You can also read an explanation of my contribution to the exhibition: a permanent historical update to the national monument in commemoration of Hendrik Antoon Lorentz. Then there is the list of names of scientists who are being added to the monument to Hendrik Antoon Lorentz and a justification for the choice of these names. Finally, short biographies have been collected of all a hundred and forty two scientists whose names appear on the monument. Since generally accessible sources have been used for these, the accuracy of the information cannot be guaranteed. These short texts are merely intended to sketch a background and have no scholarly pretension.

Hans van Houwelingen